De huisarts is de eerste lijn in de gezondheidszorg.
Logo

Waarom staat er plots een blauwe krokodil op mijn attest?

Waarom staat er plots een blauwe krokodil op mijn attest?

 

Waarom staat er plots een blauwe krokodil op mijn attest?

Artsen zijn de administratieve overlast waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden meer dan beu. Bovendien is een heel groot deel van de administratieve taken overbodig en zou het allemaal wat minder kafkaiaans en eenvoudiger kunnen.  Om een sterk signaal naar de overheid te sturen , zijn de artsen nu een protestactie gestart, het Project Kafka.

Ze stempelen vanaf nu zinloze attesten af met een afbeelding van een blauwe krokodil. Op heel wat attesten kan een blauwe krokodil verschijnen: attesten zonder medische meerwaarde, ziektebriefjes van korte duur, attesten die enkel aanvaard worden met specifieke logo’s of lay-out, …

De attesten verliezen hun waarde niet als er een blauwe krokodil opstaat, dus u hoeft geen angst te hebben dat u als patiënt in de problemen komt als u zo’n attest binnenbrengt bij de aanvragende instantie. Die aanvragende instantie is ondertussen wel verwittigd dat ze beter ophoudt met het vragen van zinloze attesten.

Wat willen wij hier precies mee bereiken?

Het project heeft vijf doelstellingen: de afschaffing van attesten zonder medische meerwaarde (paraplu-attesten), een hervorming van de terugbetaling van geneesmiddelen, een standaardattest voor arbeidsongeschiktheid, het afschaffen van ziekteattesten van korte duur en een hervorming van het systeem voor dringende medische hulpverlening.

Wanneer de vijf doelstellingen van het project gerealiseerd zouden worden, zou dat een jaarlijkse administratieve lastendaling van 234,9 miljoen euro opleveren, bleek uit een becijfering van DAV Meetbureau, de UHasselt en Jong Domus.

Wat zegt de Orde van Artsen?

Ook de Orde van Artsen schreef in 2020 een advies uit dat luidde dat “het hoog tijd wordt dat de overheid de omstandigheden waarin een medisch getuigschrift van de behandelende arts geëist kan worden, verduidelijkt en inperkt”.

Waarom starten de artsen net nu een protestactie?

Project Kafka kreeg de afgelopen twee jaar maar weinig gehoor. Daarom starten de artsen nu een protestactie. Op alle ‘zinloze’ attesten stempelen de deelnemende artsen een blauwe krokodil, een symbool voor bureaucratische nonsens. In Nederland bestaat een gelijkaardige actie al langer, dan wel met een paarse krokodil.

Meer informatie over deze actie vind je via deze link: https://www.zinloosattest.be/krokodil-gekregen/

 

BELANGRIJK

Beste patiënten,

Als huisartsen van Putte-Beerzel-Grasheide en Peulis hebben we een aantal afspraken gemaakt

zodat u als patiënt een huisarts vindt én wij als huisartsen goede zorg kunnen blijven verzekeren.

Heeft u geen huisarts?

Elke huisartsenpraktijk in de omgeving heeft vanaf 1 december 2022 een deel van de regio Putte toebedeeld gekregen.

Neem contact op met een huisartsenpraktijk in uw buurt. Daar zullen ze u doorverwijzen naar een arts.

Huisbezoeken?

Huisbezoeken gebeuren énkel indien uw huisarts dat medisch noodzakelijk acht. De beste zorg krijgt u immers in de huisartsenpraktijk zelf.

X