De huisarts is de eerste lijn in de gezondheidszorg.
Logo

U kunt een hoofdpijn-dagboek invullen om meer te weten over uw klachten.

Hoe begin ik eraan?

Bij vragen met een kruisje duidt u het vakje aan dat uw klacht het dichtst benadert.

 

Download doc hier

Meet uw bloeddruk gedurende 7 opeenvolgende dagen 4 keer per dag.

 

Download doc hier

De vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week ( de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij ) hebt ervaren.

 

Download doc hier

Weigeren van behandelingen / onderzoeken.
Geldig bij een onomkeerbare toestand van wilsonbekwaamheid.

 

Download doc hier

Een Global Medisch Dossier bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, van de specialist, het ziekenhuis als van de andere zorgverleners.

Met een GMD bent u zeker dat uw medische gegevens goed beheerd worden.

 

Download doc hier

BELANGRIJK

Beste patiënten,

Dokter Meesschaert is op dit ogenblik afwezig. 

Onze praktijkassistente Els is met vakantie van 3/4 tem 7/4.

Bij verkoudheidsklachten zijn mondmaskers nog steeds verplicht in onze praktijk.

Vindt u geen afspraak op de agenda?

Elke ochtend komen er om 06.00u een aantal acute plaatsjes vrij die de dag zelf kunnen ingenomen worden.

U kan ook contact opnemen met onze praktijkassistente voor een dringende afspraak.

Huisbezoeken?

Huisbezoeken gebeuren énkel indien uw huisarts dat medisch noodzakelijk acht. De beste zorg krijgt u immers in de huisartsenpraktijk zelf.

X