De huisarts is de eerste lijn in de gezondheidszorg.
Logo

Skin touchup and cosmetics surgery

Plastic surgery is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction, or alteration of the human body. It can be divided into two main categories: reconstructive surgery and cosmetic surgery.

Treatments for the plastic repair of a broken nose are first mentioned in the Edwin Smith Papyrus,[7] a transcription of an Ancient Egyptian medical text, one of the oldest known surgical treatises, dated to the Old Kingdom from 3000 to 2500 BC.[8] Reconstructive surgery techniques were being carried out in India by 800 BC.[9] Sushruta was a physician who made important contributions.

The medical works of both Sushruta and Charaka, originally in Sanskrit, were translated into the Arabic language during the Abbasid Caliphate in 750 AD.

Rosalina D. William – Founder

British physicians traveled to India to see rhinoplasties being performed by Indian methods.[13] Reports on Indian rhinoplasty performed by a Kumhar vaidya were published in the Gentleman’s Magazine by 1794.[13] Joseph Constantine Carpue spent 20 years in India studying local plastic surgery methods.[13] Carpue was able to perform the first major surgery in the Western world in the year of 1815.

img

img

British physicians traveled to India to see rhinoplasties being performed by Indian methods.[13] Reports on Indian rhinoplasty performed by a Kumhar vaidya were published in the Gentleman’s Magazine by 1794.[13] Joseph Constantine Carpue spent 20 years in India studying local plastic surgery methods.[13] Carpue was able to perform the first major surgery in the Western world in the year of 1815.

BELANGRIJK

Beste patiënten,

Als huisartsen van Putte-Beerzel-Grasheide en Peulis hebben we een aantal afspraken gemaakt

zodat u als patiënt een huisarts vindt én wij als huisartsen goede zorg kunnen blijven verzekeren.

Heeft u geen huisarts?

Elke huisartsenpraktijk in de omgeving heeft vanaf 1 december 2022 een deel van de regio Putte toebedeeld gekregen.

Neem contact op met een huisartsenpraktijk in uw buurt. Daar zullen ze u doorverwijzen naar een arts.

Huisbezoeken?

Huisbezoeken gebeuren énkel indien uw huisarts dat medisch noodzakelijk acht. De beste zorg krijgt u immers in de huisartsenpraktijk zelf.

X